• Okręgi wyborcze w wyborach samorządowych 2010 r.

  Okręgi wyborcze w wyborach samorządowych 2010 r.

  #7 Dzielnica XVI Bieńczyce, Dzielnica XVIII Nowa Huta #1 Dzielnica I Stare Miasto, Dzielnica II Grzegórzki, Dzielnica V Krowodrza #4 Dzielnica IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, Dzielnica X Swoszowice, Dzielnica XI Podgórze Duchackie #6 Dzielnica XIV Czyżyny, Dzielnica XV Mistrzejowice , Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie #3 Dzielnica VI Bronowice , Dzielnica VII Zwierzyniec, Dzielnica VIII…

  Przeczytaj

 • Zgłoś błąd

  Zgłoś błąd

  Jeśli wystąpił jakiś błąd w naszym serwisie, bądź posiadamy błędne lub nieaktualne dane – poinformuj nas o tym, a My postaramy się naprawić błąd w jak najszybszym czasie.

  Przeczytaj

 • Sejmometr

  Sejmometr

  Sejm jest organem władzy ustawodawczej w Polsce. Tworzą go posłowie, którzy są reprezentantami Narodu dlatego mogą, a nawet powinni być przez ten Naród oceniani. Szerokie udostępnianie informacji o poselskich działaniach leży w interesie każdego z 460 posłów. Obywatele nie mający dostępu do takich danych swoje poglądy wyrobią w oparciu o inne, niekoniecznie obiektywne źródła informacji.…

  Przeczytaj

 • Druk nr 1433

  Druk nr 1433

  PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-08–30 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594) zarządza się, co następuje: § 1 Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa…

  Przeczytaj

 • Regulamin

  Regulamin

  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Fundacja ePaństwo ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o…

  Przeczytaj