Kategoria: Inne

 • Zgłoś błąd

  Zgłoś błąd

  Jeśli wystąpił jakiś błąd w naszym serwisie, bądź posiadamy błędne lub nieaktualne dane – poinformuj nas o tym, a My postaramy się naprawić błąd w jak najszybszym czasie.

 • Sejmometr

  Sejmometr

  Sejm jest organem władzy ustawodawczej w Polsce. Tworzą go posłowie, którzy są reprezentantami Narodu dlatego mogą, a nawet powinni być przez ten Naród oceniani. Szerokie udostępnianie informacji o poselskich działaniach leży w interesie każdego z 460 posłów. Obywatele nie mający dostępu do takich danych swoje poglądy wyrobią w oparciu o inne, niekoniecznie obiektywne źródła informacji.…

 • Regulamin

  Regulamin

  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Fundacja ePaństwo ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o…