Kategoria: Druki

  • Druk nr 1433

    Druk nr 1433

    PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-08–30 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie prowadzenia handlu okrężnego w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594) zarządza się, co następuje: § 1 Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa…