Portal oparty o dane publiczne o Krakowie. Prowadzony przez Fundację Stańczyka.

 • Data podpisania

  9 maja 2016 r.

 • Status

  obowiązujące

 • Realizacja

  w realizacji

 • Źródło

  BIP Kraków

ZARZĄDZENIE Nr 1149/2016
PREZYD ENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 09.05.2016 r.
w sprawie nadania odznak Honoris Gratia zasłużonym krakowskim pielęgniarkom
i położnym.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) zarządzenia nr 1640/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2005 r. w sprawie
ustanowienia Odznaki „Honoris gratia” nadawanej przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz określenia jej wzoru
(z późn. zm.) i zarządzenia nr 2162/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2011 r. w sprawie
odznaki Honoris Gratia oraz zasad jej nadawania zarządza się, co następuje:
§ 1. W uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców odznakę Honoris Gratia otrzymują:
1. Izabela Ćwiertnia,
2. Elżbieta Fik,
3. Elżbieta Głowa,
4. Józefa Gurgul,
5. Bożena Kołodziej,
6. Stanisława Lebica,
7. Lucyna Mirzyńska,
8. Maria Mucha.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Kancelarii Prezydenta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej