Portal oparty o dane publiczne o Krakowie. Prowadzony przez Fundację Stańczyka.

  OR-10.271.16.2015 Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na rzecz Wydziału SprawSpołecznych w 2015 roku.

  6 tys. PLN Agencja Marketingowo-Cateringowa MAKARIOS Dominik Przepióra Rok 2015

  OR-10.271.139.2014 Usługa asysty i administracji technicznej oraz konserwacji dla Systemów: Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) "Magiczny Kraków...

  240 tys. PLN Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Akademic Rok 2015

  OR-10.271.138.2014 Druk wraz z dystrybucją 7 numerówDwutygodnika Miejskiego "Kraków.Pl" w 2015 r.

  129.5 tys. PLN Business Point Sp. z o.o. Rok 2015

  OR-10.271.109.2014 Doręczanie świadczeń pieniężnych uprawnionym świadczeniobiorcom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kraków

  200.7 tys. PLN Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, Region Sprzed Rok 2015

  OR-10.271.128.2014 Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

  620.8 tys. PLN Radio-Taxi Partner Sp. z o.o. Rok 2015

  OR-10.271.67.2014 Wykonanie operatów szacunkowych -edycja 10/14

  7.2 tys. PLN Jacek Wróbel Przedsiębiorstwo Obsługi Nieruchomości i Budownict Rok 2015

  OR-10.271.135.2014 Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Krakówrealizowanych w rama...

  220 tys. PLN Krakowski Klub OYAMA Rok 2015

  OR-10.271.117.2014 - Usługi teletransmisji danych na rzecz Urzędu Miasta Krakowa.

  372.7 tys. PLN Fibertech Networks Sp. z o.o. Rok 2015

  OR-10.271.26.2015 Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu lokalnym - zamówienie uzupełniające

  14.7 tys. PLN Agora S.A. Oddział w Krakowie Rok 2015

  OR-10.271.71.2014 Integracja aplikacji Systemu OTAGO z Systemem Elektronicznych Usług Publicznych SEUP

  650 tys. PLN Zakład Usług Informatycznych OTAGO Spółka z o.o. Rok 2015

  OR-10.271.137.2014 Wykonanie operatów szacunkowych (10 części) - edycja 18/14

  1.2 tys. PLN Danuta Becher DBP Expert Rok 2015

  OR-10.271.10.2015 Wykonanie operatów szacunkowych (11 części) - edycja 2/15

  5.1 tys. PLN Certum EST Invest Sp. z o.o. Rok 2015

  OR-10.271.10.2015 Wykonanie operatów szacunkowych (11 części) - edycja 2/15

  7.8 tys. PLN Konrad Jewiarz Krea Tech Biuro Wycen Nieruchomości Rok 2015

  OR-10.271.10.2015 Wykonanie operatów szacunkowych (11 części) - edycja 2/15

  39 tys. PLN Certum EST Invest Sp. z o.o. Rok 2015

  OR-10.271.9.2015 Wykonanie prac związanych z realizacją czynności planistycznych, określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenn...

  124.2 tys. PLN Instytut Rozwoju Miast Rok 2015

  Or-10.271.42.2015 Wykonywanie prac geodezyjnych - zamówienie uzupełniające do części 2, 3, 4, 9, 14, 15 i 16 zamówienia OR-10.271.14.2014

  4.6 tys. PLN Aleksander Gbyl, Łukasz Płatek Przedsiębiorstwo Usług Inżyniery Rok 2015

  OR-10.271.39.2015 Integracja Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP) firmy ISPiK z Systemem Elektronicznych Usług Publicznych (SEUP)

  245.9 tys. PLN Instytut SystemówPrzestrzennych i Katastralnych S.A. Rok 2015

  OR-10.271.32.2015 Wykonywanie prac geodezyjnych - zamówienie uzupełniające do części 5, 6, 7, 8, 17 i 19 postępowania OR-10.271.14.2014

  11 tys. PLN MARIAN KALETA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA GEO - INTERBIT Rok 2015

  OR-10.271.137.2014 Wykonanie operatów szacunkowych (10 części) - edycja 18/14

  2.9 tys. PLN Danuta Becher DBP Expert Rok 2015

  OR-10.271.137.2014 Wykonanie operatów szacunkowych (10 części) - edycja 18/14

  366 PLN Małgorzata Bojda ESTIgeo Wyceny Majątkowe Rok 2015

  OR-10.271.83.2014 Dostarczenie i wdrożenie kompleksowego zintegrowanego systemu do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Krakowie wraz z...

  3.1 mln PLN Systherm Info Sp. z o.o. Rok 2015

  OR-10.271.11.2015 Przygotowanie do druku i druk wydawnictw dla Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta - zamówienie uzupełniające do postę...

  86.6 tys. PLN Drukarnia Leyko Sp. z o.o. Rok 2015

  OR-10.271.13.2015 Wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie uzupełniające dla zamówienia podstawowego OR-10.271.36.2014 (nr umowy W/I/1563/GS/4...

  219 PLN Paulina Walkowicz-Gorajczyk ,,Certum Est" Wycena Nieruchomości Rok 2015

  OR-10.271.4.2015 Publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim - zamówienie uzupełniające

  30.5 tys. PLN INFOR BIZNES Sp. z o.o. Rok 2015

  OR-10.271.10.2015 Wykonanie operatów szacunkowych (11 części) - edycja 2/15

  2.4 tys. PLN Konrad Jewiarz Krea Tech Biuro Wycen Nieruchomości Rok 2015

  OR-10.271.25.2015 Wykonanie operatów szacunkowych - zamówienie uzupełniające do części 1, 3 i 4 postępowania OR-10.271.10.2014

  20.5 tys. PLN Piotr Tyrkiel CENZUS Biuro Nieruchomości Rok 2015

  OR-10.271.16.2015 Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na rzecz Wydziału SprawSpołecznych w 2015 roku.

  4 tys. PLN Firma Usługowa “JiR" s.c., A. Piekarczyk, D. Nazaruk Rok 2015

  OR-10.271.34.2015 Wykonywanie prac geodezyjnych - zamówienie uzupełniające do części 11 i 12 postępowania OR-10.271.14.2014

  2.5 tys. PLN Krystyna Szot Usługi Geodezyjne Rok 2015

  OR-10.271.10.2015 Wykonanie operatów szacunkowych (11 części) - edycja 2/15

  5.9 tys. PLN Konrad Jewiarz Krea Tech Biuro Wycen Nieruchomości Rok 2015

  Or-10.271.42.2015 Wykonywanie prac geodezyjnych - zamówienie uzupełniające do części 2, 3, 4, 9, 14, 15 i 16 zamówienia OR-10.271.14.2014

  29.7 tys. PLN Aleksander Gbyl, Łukasz Płatek Przedsiębiorstwo Usług Inżyniery Rok 2015

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej