Portal oparty o dane publiczne o Krakowie. Prowadzony przez Fundację Stańczyka.

  STOWARZYSZENIE

  TOWARZYSTWO NAUKOWE IM. STANISŁAWA ANDRESKIEGO

  KRS 0000777789 Kraków Rejestracja 21 marca 2019 r.

  1. CELAMI PODSTAWOWYMI TOWARZYSTWA SĄ: A. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, B. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, C. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH, DOBROCZYNNOŚCI I POMOCY SPOŁEC...

  FUNDACJA

  FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU "OKANE"

  KRS 0000776878 Kraków Rejestracja 19 marca 2019 r.

  CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE: WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCÓW, PRZESIĘBIORCZOŚCI I OSÓB PRZEDSIĘBIORCZYCH POPRZEZ INICJOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ W SAKLI MIKRO I MAKROREG...

  FUNDACJA

  FUNDACJA TWOJE MOŻLIWOŚCI

  KRS 0000775522 Kraków Rejestracja 18 marca 2019 r.

  FUNDACJA

  FUNDACJA KART RACING SCHOOL FOUNDATION

  KRS 0000776872 Kraków Rejestracja 18 marca 2019 r.

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE ESN UEK

  KRS 0000776974 Kraków Rejestracja 18 marca 2019 r.

  INTEGRACJA KULTUROWA I SOCJALNA STUDENTÓW Z ZAGRANICY, KTÓRZY CZĘŚĆ SWOJEJ EDUKACJI ODBYWAJĄ W POLSKICH UCZELNIACH WYŻSZYCH, POMOC STUDENTOM Z ZAGRANICY STUDIUJĄCYM W POLSCE, WSPOMAGANIE MIĘDZYNARODOW...

  STOWARZYSZENIE

  TOWARZYSTWO WSPIERANIA INTENSYWNEJ TERAPI POLCRIT

  KRS 0000776756 Kraków Rejestracja 18 marca 2019 r.

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE EKO PRZYSTAŃ

  KRS 0000776016 Kraków Rejestracja 12 marca 2019 r.

  1) DZIAŁANIE NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ ZASOBÓW NATURALNYCH POPRZEZ EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ I PROPAGOWANIE DZIAŁALNOŚCI PROEKOLOGICZNEJ, 2) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT ...

  FUNDACJA

  FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY AUKSO

  KRS 0000775435 Kraków Rejestracja 11 marca 2019 r.

  FUNDACJA

  FUNDACJA IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

  KRS 0000776073 Kraków Rejestracja 11 marca 2019 r.

  1. WSPIERANIE W ROZWOJU UTALENTOWANYCH INNOWACYJNYCH TWÓRCÓW KULTURY I DZIAŁACZY GOSPODARCZYCH, ORAZ PATRIOTYCZNYCH STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH PRO PUBLICO BONO. 2. WSPIERANIE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW GO...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE "POLONIA CHRISTIANA"

  KRS 0000775730 Kraków Rejestracja 11 marca 2019 r.

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE WIECZYSTA 2019

  KRS 0000775885 Kraków Rejestracja 8 marca 2019 r.

  FUNDACJA

  FUNDACJA PROFILAKTYKA

  KRS 0000775509 Kraków Rejestracja 8 marca 2019 r.

  FUNDACJA

  FUNDACJA CENTRUM DZIECKA KRAKÓW (CDK)

  KRS 0000774028 Kraków Rejestracja 6 marca 2019 r.

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNYCH

  KRS 0000774126 Kraków Rejestracja 5 marca 2019 r.

  1.WSPIERANIE ROZWOJU ARTYSTÓW; 2.WSPIERANIE EDUKACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH; 3.PROPAGOWANIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO I KULTURY; 4.PROPAGOWANIE TWÓRCZOŚCI POLSKICH ARTYSTÓW W KRAJU I...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE ESN UJ KRAKÓW

  KRS 0000774516 Kraków Rejestracja 4 marca 2019 r.

  FUNDACJA

  FUNDACJA - INSTYTUT POLSKA-UKRAINA

  KRS 0000774880 Kraków Rejestracja 4 marca 2019 r.

  1.PROMOCJA WARTOŚCI DEMOKRATYCZNYCH I OBYWATELSKICH ORAZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ; 2.UPOWSZECHNIANIE OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI; ...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE WIERZYCIELI I AKCJONARIUSZY BROWARÓW POLSKICH BROK STRZELEC (ADVADIS S.A.) POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANK PEKAO S.A.

  KRS 0000774384 Kraków Rejestracja 4 marca 2019 r.

  1. OCHRONA PRAW I INTERESÓW PODMIOTÓW ZAGROŻONYCH LUB POSZKODOWANYCH PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH 2. DĄŻENIE DO POSZANOWANIA I PEŁNEJ REALIZACJI PRAW KONSUMENTÓW PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE "INSTYTUT PRAWA OCHRONY DZIEDZICTWA"

  KRS 0000774065 Kraków Rejestracja 1 marca 2019 r.

  CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY, PRAWA, OCHRONY DZIEDZICTWA I OCHRONY ZABYTKÓW ORAZ INNE DZIAŁANIA ZE SFERY ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: A) DZIAŁANIA NA RZECZ, NAUKI, EDUKACJ...

  FUNDACJA

  FUNDACJA WEB TREE

  KRS 0000774376 Kraków Rejestracja 1 marca 2019 r.

  1. POPULARYZACJA IDEI ROZWOJOWYCH SPOŁECZEŃSTWA ZA POMOCĄ MAKSYMALIZACJI ROZPOWSZECHNIENIA WIEDZY NAUKOWEJ 2. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW DOSTĘPU DO OBIETYWNYCH INFORMACJI I BUDOWA ZAUFANIA DO NICH, WALKA...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE "WIZERUNOK"

  KRS 0000773789 Kraków Rejestracja 27 lutego 2019 r.

  CELEM STOWARZYSZENIA SĄ ZADANIA PUBLICZNE OBEJMUJĄCE ZADANIA W ZAKRESIE: 1) POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; 2)...

  FUNDACJA

  FUNDACJA "NOWA SZANSA - UPADŁOŚĆ"

  KRS 0000766145 Kraków Rejestracja 27 lutego 2019 r.

  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROMOWANIEM ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ODDŁUŻANIA I RESTRUKTURYZACJI SWOICH ZOBOWIAZAŃ M.IN. W DRODZE UPADŁOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH N...

  ZWIĄZEK ZAWODOWY

  OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PIONU OCHRONY POCZTY POLSKIEJ S.A.

  KRS 0000773191 Kraków Rejestracja 26 lutego 2019 r.

  CELEM ZWIĄZKU JEST OBRONA PRAW I INTERESÓW PRACOWNICZYCH CZŁONKÓW ZWIĄZKU A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) REPREZENTOWANIE I OBRONA GODNOŚCI SWOICH CZŁONKÓW, 2) OBRONA INTERESÓW ZAWODOWYCH, MATERIALNYCH I SOCJAL...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE "STUDIO DŹWIĘKU JOGI"

  KRS 0000773231 Kraków Rejestracja 25 lutego 2019 r.

  1. KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ I POSTAW ŻYCIOWYCH POPRZEZ: MUZYKĘ, MEDYTACJĘ, JOGĘ, TECHNIKI RELAKSACYJNE, TRENINGI UWAŻNOŚCI, KTÓRE POMAGAJĄ W SAMOROZWOJU ORAZ UZYSKANIU HARMONII I SPOKOJU W ŻYCIU. 2. PRO...

  FUNDACJA

  EUROPEJSKIE CENTRUM CZYSTEGO POWIETRZA

  KRS 0000773587 Kraków Rejestracja 25 lutego 2019 r.

  1. WSPIERANIE I PROMOWANIE EFEKTYWNEJ POLITYKI W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE EUROPY; 2. BADANIE ORAZ WYKORZYSTANIE SYNERGII POMIĘDZY POLITYKĄ OCHRONY POWIETRZA A INNYMI POLITYKAMI, W...

  STOWARZYSZENIE

  KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH I ROZWOJU GŁOSU "SOUND OF SPEECH"

  KRS 0000772801 Kraków Rejestracja 20 lutego 2019 r.

  1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNYCH. 2. INICJOWANIE I ORGANIZOWANIE DZIAŁAŃ W SFERZE KULTURY, SZTUKI, MUZYKI, EDUKACJI. 3. WSPIERANIE DZIAŁAŃ KULTURALNYCH, ARTYSTYCZNYCH, NAUKOWYCH I ED...

  FUNDACJA

  FUNDACJA ROZWOJU KOMPETENCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  KRS 0000772838 Kraków Rejestracja 20 lutego 2019 r.

  CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA ROZWÓJ KOMPETENCJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE: A) PRZECIWDZIAŁANIU WYKLUCZENIU ZAWODOWEMU I SPOŁECZNEMU, B) ROZWIJANIA KOMPETENCJI ZAWODOW...

  FUNDACJA

  FUNDACJA TAB TOLERANCJA ASERTYWNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO

  KRS 0000772057 Kraków Rejestracja 15 lutego 2019 r.

  1.CEL GŁÓWNY: CELEM FUNDACJI JEST PROPAGOWANIE ZACHOWAŃ I POSTAW TOLERANCYJNYCH, ASERTYWNYCH I BEZPIECZNYCH W RELACJACH INTERPERSONALNYCH RÓWNIEŻ W SIECI INTERNET. 2.CELE SZCZEGÓŁOWE: A. ROZWÓJ DZIECI...

  STOWARZYSZENIE

  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRĄDNIKA CZERWONEGO

  KRS 0000771190 Kraków Rejestracja 13 lutego 2019 r.

  CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ OBRONY PRĄDNIKA CZERWONEGO JAKO DZIELNICY NR III O OKREŚLONEJ STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ I CHARAKTERZE ZABUDOWY POPRZEZ: 1)UCZESTNICZENIE W POSTĘPOWANIACH AD...

  FUNDACJA

  FUNDACJA HELP FURAHA

  KRS 0000770137 Kraków Rejestracja 8 lutego 2019 r.

  FUNDACJA

  FUNDACJA TEATR CAMELOT

  KRS 0000769561 Kraków Rejestracja 8 lutego 2019 r.

  A. UPOWSZECHNIANIE KULTURY TEATRALNEJ I LITERACKIEJ, ZWIĘKSZANIE POTENCJAŁU TWÓRCÓW TEATRALNYCH ORAZ UPOWSZECHNIANIE DOSTĘPU DO NOWATORSKICH FORM KSZTAŁCENIA AKTORÓW, REŻYSERÓW, SCENARZYSTÓW, SCENOGRA...

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej